نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
1393/12/10 یکشنبه
1392/8/14 سه‌شنبه

به سامانه مدیریت نظارت و ارزیابی عملکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خوش آمدید

این سامانه جهت دریافت کلیه شکایات، اعلان‌ها، انتقادات، پیشنهادها و تقدیر کاربران سامانه، از قبیل: مراجعین کتابخانه‌های عمومی، اعضاء کتابخانه‌ها، کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‌ها در کشور طراحی شده است.

جهت ارتباط با این سامانه و با توجه به مندرجات فهرست راهنما نسبت به ثبت شکایات، اعلان‌ها، انتقادات، تقدیر و پیشنهادهای خود اقدام کرده تا در اسرع وقت رسیدگی و پاسخ لازم ارائه شود.


مراجعه کننده محترم
خواهشمند است به نکات ذیل توجه فرمائید.

1-  این سامانه به منظور تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط با مراجعین، اعضای محترم کتابخانه‌های عمومی کشور، کتابداران و کارکنان عزیز نهاد کتابخانه‌های عمومی و رسیدگی به مشکلات آنان طراحی شده است. لذا تقاضا داریم از ارسال مطالب واهی، کذب و به دور از واقعیت خودداری کنید.

2- در ارتباط با کارکنان محترم، استدعا دارد، مراتب سازمانی و سلسله مراتب را رعایت کرده و برای این منظور در ابتدای امر سعی شود، موارد و مشکلات خود را از طریق مسئولان ذیربط مطرح و حل و فصل کنید؛ در غیر این صورت، چنانچه مورد خاصی وجود داشته باشد یا مشکل مطروحه رفع نشود، مراتب از طریق سامانه به این مدیریت اعلام شود. 

      3- به نامه های بدون ذکر مشخصات دقیق و صحیح پرسنلی ترتیب اثر داده نمی شود.

«برای ارسال شکایات، اعلان‌ها، انتقادات، تقدیر و پیشنهادها نیاز به ثبت اطلاعات در سامانه می‌باشد. برای ثبت اطلاعات بر روی کلمه ثبت اطلاعات و برای پیگیری شکایات و اعلان بر روی کلمه پیگیری کلیک کنید»