نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
1393/12/10 یکشنبه
دكتر محمد اعظمي در دومين نشست هم انديشي
دكتر محمد اعظمي در دومين نشست هم انديشي
در حاشیه دومین نشست هم اندیشی (پایانی)؛ لزوم توجه به حوزه بهداشت و سلامت عمومی در مجموعه سازی کتابخانه‌ها دکتر محمد اعظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان، با تأکید بر لزوم توجه به حوزه بهداشت و سلامت عمومی در مجموعه سازی کتابخانه‌ها، بهره‌گیری از کمک متولیان این حوزه را برای تولید منابع، تهیه بسته‌های سلامت و لحاظ کردن آن در مجموعه کتابخانه‌های عمومی مفید دانست.
دکتر محمد اعظمی، عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان، در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ارزیابی دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد با موضوع مجموعه سازی، بیان کرد: نشست بسیار عالی و بی نظیر بود. از آنجایی که وضعیت مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی همواره با نارضایتی همکاران کتابدار توأم بوده است، توجه نهاد به این مسأله بسیار قابل ملاحظه بود. این انتخاب نشان می‌دهد که مجموعه مدیریتی نهاد روند موجود را رصد می‌کنند و می‌دانند که بحث مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی بسیار جای کار دارد.

وی با اشاره به تفاوت نیاز اطلاعاتی مردم در مناطق مختلف، نیازسنجی را از ملزومات مجموعه سازی در کتابخانه‌ها دانست.

اعظمی با تأکید بر لزوم توجه به مسائل حوزه بهداشت و سلامت عمومی در مجموعه سازی کتابخانه‌ها اضافه کرد: از آنجا که کتابخانه‌های عمومی توسط اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، طرح مباحث حوزه سلامت در این نوع از کتابخانه‌ها ضرورت پیدا می‌کند. وی در این مسیر، بهره گیری از کمک متولیان حوزه سلامت عمومی برای تولید منابع، تهیه بسته‌های سلامت و لحاظ کردن آن در مجموعه کتابخانه‌های عمومی را مفید دانست.

عضو هیأت علمی دانشگاه کرمان ضمن اشاره به اقدامات نهاد در دوره مدیریت کنونی، بیان کرد: احساس می‌کنم تحولی در حال وقوع است. آقای مختارپور طی سخنان خود در دومین نشست هم اندیشی، به مواردی اشاره کرد که دغدغه کتابداران و تمامی کسانی است که مجموعه‌ها را می‌شناسند. در این نشست راهکارهای مفیدی از سوی همکاران برای بهبود روند مجموعه سازی در کتابخانه‌های عمومی ارائه شد، که تدوین و پیاده سازی آنها مؤثر واقع خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر