نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
1393/12/10 یکشنبه
دکتر عبدالحسین فرج پهلو در دومین نشست هم اندیشی
دکتر عبدالحسین فرج پهلو در دومین نشست هم اندیشی
در حاشیه دومین نشست هم اندیشی (5)؛ علاقه مجموعه مدیران نهاد نشان از بهبود امور دارد دکتر عبدالحسین فرج پهلو، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در ارزیابی دومین نشست هم اندیشی اظهار داشت: با توجه به مباحثی که مطرح شد و علاقه مدیریت فعلی نهاد، به ویژه دبیرکل محترم، این امیدواری وجود دارد که روند موجود به سوی بهبودی پیش رود.
دکتر عبدالحسین فرج پهلو، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیرامون ضرورت تخصیص دومین نشست هم اندیشی به موضوع مجموعه سازی اظهار داشت: مناسبت طرح این موضوع، همزمانی نشست هم‌ اندیشی با نمایشگاه کتاب و مطرح شدن بحث مجموعه‌هاست. به عقیده من مجموعه سازی یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه کتابخانه‌های عمومی است؛ آنچه امروز در نشست بیان شد، گویای اشکلات عمده و اساسی حال حاضر کتابخانه‌ها بود.

وی ادامه داد: کتابخانه عمومی باید آینه‌ای از جامعه مخاطب باشد. جامعه‌ای که در آن ترکیبی از قومیت ها و زبان های مختلف وجود دارد. بنابراین انعکاس ساختار و هویت جامعه در مجموعه‌های کتابخانه‌ها، بایستی یکی از کارکردهای عمده کتابخانه‌های عمومی باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اضافه کرد: از دیگر کارکردهای کتابخانه‌های عمومی، کارکرد رابطه‌ای است؛ بدین معنا، از آنجایی که کتابخانه‌ها بایستی تنوع موجود در جامعه را عینا انعکاس دهند، ضروری است بین متولیان کتابخانه و مردم (کاربران کتابخانه‌های عمومی) ارتباط وجود داشته باشد. تاکنون این وضعیت وجود نداشت و کتاب به صورت متمرکز برای کتابخانه‌ها ارسال می شد. درحالیکه فرآیند صحیح این است که انتخاب توسط خود مردم صورت گیرد؛ و یا کتابداران و مدیران، مجموعه‌ها را با توجه به نیاز واقعی مردم شکل دهند.

وی با تأکید بر اینکه عدم توجه به ویژگی های قومی و زبانی به هدر رفت منابع می انجامد، در ارزیابی دومین نشست هم اندیشی بیان کرد: به نظر من نشست امروز، مجموعا خوب بود. با توجه به مباحثی که مطرح شد و علاقه مدیریت فعلی نهاد، به ویژه دبیرکل محترم، این امیدواری وجود دارد که روند موجود به سوی بهبودی پیش رود. ما نیز در هر یک از نقش هایی که بر عهده داریم اعم از یک عضو هیأت علمی و یا شهروندی از جامعه، در خدمت هستیم و کمک خواهیم کرد تا همه چیز، روز به روز به وضعیت مطلوب نزدیک تر شود.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر