نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
اخبار کتابخانه ها
دیگر رسانه ها
در آستانه برگزاری دومین نشست هم اندیشی؛ مجموعه‌سازی متمرکز، محدودیتی برای بهره‌مندی از معلومات کتابداران دکتر عبدالحسین فرج پهلو، عضو هیأت علمی داشگاه شهید چمران اهواز در اشاره به تاثرات مجموعه سازی متمرکز در کتابخانه‌های عمومی گفت: مجموعه سازی در کتابخانه‌های عمومی، متمرکز است و کتابداران نقش چندانی در انتخاب کتاب ندارند. از این‌رو، می‌توان گفت که در عمل از آموخته‌های دانشجویان در این راستا استفاده نمی‌شود.

به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دکتر عبدالحسین فرج پهلو عضو هیأت علمی داشگاه شهید چمران اهواز درباره جایگاه مجموعه سازی در برنامه درسی فارغ التحصیلان علم اطلاعات و دانش‌شناسی گفت: مباحث مجموعه سازی تنها در مقطع کارشناسی این رشته تدریس می شود و مطالب مطرح شده، تقریبا کلیه مباحث از انتخاب تا سفارش و فراهم آوری را در بر ‌می‌گیرد.

وی افزود: مباحث دانشگاهی با موضوع مجموعه‌سازی معمولا به طور عام مطرح می شود و به نوع خاصی از کتابخانه تعلق ندارد. نکته دیگر اینکه آنچه که در این درس ارائه می شود، دانشجو را آماده می‌کند تا در محیط کار بر اساس عرف و اصول مجموعه سازی عمل نموده و مجموعه کتابخانه خود را برپا کند. مطالب درسی ارائه شده، جامع الاطراف هستند، دانشجو چنانچه مطالب را فرا گیرد، به خوبی می‌تواند تقریبا در هر کتابخانه‌ای وظایف مجموعه سازی را انجام دهد.


فرج پهلو با انتقاد از سیاست متمرکز مجموعه سازی در کتابخانه‌های عمومی گفت: البته در این میان نباید از سیاست مجموعه سازی متمرکز کتابخانه‌های عمومی کشور غافل بود. نتیجه این روش آن است که کتابخانه‌ها و کتابداران نقش چندانی در انتخاب کتاب ندارند. از این رو، می‌توان گفت که در عمل از آموخته‌های دانشجویان در این راستا استفاده نمی‌شود.


این استاد پیشکسوت درباره موضوعاتی که نیاز به توجه بیشتری از سوی برنامه‌ریزان دروس دانشگاهی دارند، افزود: اگر بخواهیم به موضوعات مغفول در برنامه درسی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی اشاره کنیم، شاید بتوان گفت در منابع حاضر که در این رابطه مورد استفاده قرار می‌گیرد، کمتر به مجموعه سازی منابع جدید الکترونیکی و نحوه فراهم‌آوری آنها اشاره شده و این بخش جای کار بیشتری دارد.


فرج پهلو درباره تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور ما در سیستم مدیریت مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی اظهار کرد: نه تنها در کشور ما، بلکه در هر کشوری مجموعه سازی کتابخانه ها تابع فرهنگ و فضای اجتماعی و سیاسی آن کشور است. بدیهی است این امر در جوامعی که فرهگ خاصی بر آنها حاکم است، شدیدتر می‌شود.


وی عملکرد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دوره مدیریت جدید را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه مدیریت جدید می‌کوشد تا رابطه ای مناسب با کتابداران و  جامعه علمی اطلاعات و دانش شناسی برقرار کند؛ لذا می توان انتظار کسب نتایج مطلوبی در آینده داشت.


گفتنی است، دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با نگاه ویژه به موضوع "مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی در بستر تحولات نشر ایران"، 21 اردیبهشت ماه 1394 برگزار می شود.

بيشتر