نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
اخبار کتابخانه ها
دیگر رسانه ها
در آستانه برگزاری دومین نشست هم اندیشی؛ لزوم تغییر در نگرش مرسوم به روند مجموعه سازی کتابخانه ها دکتر احمد شعبانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، با تأکید بر لزوم تغییر در نگرش مرسوم به روند مجموعه سازی در کتابخانه‌های عمومی بیان کرد: به عقیده من بهتر است درصدی از کار مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی به استان‌ها واگذار شود.
دکتر احمد شعبانی، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در گفتگو با روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، پیرامون ارزیابی رویکردها و سیاست های نهاد در دوره مدیریت فعلی اظهار داشت: در این دوره شاهد نکاتی مثبت در روند مدیریت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بودم. تعامل مطلوب این نهاد و پایگاه اطلاع رسانی آن با مخاطب اولین نقطه قوت آن است. این تعامل به طرح و اخذ دیدگاه مخاطب می انجامد و در راستای تصمیم سازی‌های بهتر، نهاد را بیش از پیش توانمند می سازد.

وی ادامه داد: افزایش توجه به خواسته های کارکنان و پیگیری مداوم این موضوع، از دیگر نکات مثبت دوره مدیریت فعلی است. امید است این پیگیری به مجامع اجرایی و قانونگذاری نیز تسری یابد. همچنین، رویکرد مسئولین نهاد به جوانان جویای‌کار، اندیشه مثبتی به وجود آورده که تأثیر به سزایی در وضعیت آینده این نهاد خواهد داشت. انشاالله کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز سخنان دبیرکل نهاد را استماع کنند و از این رویکرد مثبت سرمشق بگیرند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شرایط ویژه کشور ما چه تغییرتی را در سیستم مجموعه سازی ایجاب می کند، بیان کرد: واقعیت این است که کشور ما سرزمینی پهناور با اقوام و زبان های متنوع است. امروز بحث نشر و مطبوعات رویکرد مثبتی به این تنوع داشته و این دیدگاه می تواند بر روی مجموعه سازی، سیاست گذاری و نیز خط مشی کلی نهاد نیز مؤثر واقع شود. یعنی در حقیقت با جذب اندیشه های متنوع قومی در سراسر کشور می توانیم تعامل بهتری در سطح ملی برقرار کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با تأکید بر ضرورت توجه به مخاطب در روند مجموعه سازی کتابخانه‌ها تصریح کرد: توجه به مخاطب، دگرگونی های عمده ای را در روند مجموعه سازی موجب می شود. البته در کنار این موضوع، لازم است نگرش مرسوم نسبت به مجموعه سازی در کتابخانه‌های عمومی تغییر کند. این امر نیز به سادگی قابل انجام نیست؛ چرا که خیلی از قواعد و ساختارهای دست و پاگیر ممکن است موانعی جدی برای سیاست گذاری نوین محسوب شود. بنابراین به عقیده من بهتر است، درصدی از کار مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی به استان ها واگذار شود. به این ترتیب با رشد انجمن های کتابخانه‌ای در استان ها و در سطح شهرستان‌ها می توانیم عرف جدیدی را برای قواعد و قوانین ایجاد کنیم.

وی در خصوص چگونگی تعیین متخصصان موضوعی برای انتخاب منابع کتابخانه‌ای اظهار داشت: من بیش از متخصصان موضوعی به کتابداران اهمیت می دهم. چرا که در کتابخانه عمومی، کتابدار نقش اول را ایفا می کند. من فکر می‌کنم کتابداران با توجه به دروس گذرانده در دانشگاه، از عهده این کار بر می‌آیند. بحث متخصص موضوعی در امور مربوط به کتابخانه‌های دانشگاهی مطرح می شود. به عقیده من به جای متخصصان موضوعی بهتر است به انجمن های کتابخانه‌های عمومی اهمیت بدهیم و در بطن این انجمن ها کتابداران متخصص بگذاریم.

گفتنی است، دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با نگاه ویژه به موضوع "مجموعه سازی کتابخانه‌های عمومی در بستر تحولات نشر ایران"، 21 اردیبهشت ماه 1394 برگزار می شود.
بيشتر