نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور
1393/12/10 یکشنبه
لزوم توجه به حوزه بهداشت و سلامت عمومی در مجموعه سازی کتابخانه‌ها
سیر حرکت نهاد موفقیت آمیز بوده است
استراتژی مجموعه سازی کتابخانه به استراتژی بازار نشر وابسته است
ضرورت توجه به جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه های عمومی
در روزگاری زندگی می‌کنیم که می‌توان با موبایل هم مطالعه کرد
ضرورت تولید نیاز برای مراجعه به کتابخانه‌های عمومی
افزایش انگیزه کتابخوانی با ارتباط بین نویسندگان و دانش‌ آموزان
مشارکت مسئولان نهاد کتابخانه‌ها و اساتید شایسته تقدیر است
گزارش تصویری دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (پایانی)
مجموعه‌سازی، مقدمه‌ای بر پرورش اندیشه و رفتارهای فردی و اجتماعی
علاقه مجموعه مدیران نهاد نشان از بهبود امور دارد
همدلی و همزبانی در حوزه نظریه و عمل در حال شکل گیری است
گزارش تصویری دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (4)
هم اندیشی‌ها نتایج مثبت و موثری به دنبال خواهد داشت
گزارش تصویری دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (3)
نگاه نهاد کتابخانه‌های عمومی به انجام وظایف قانونی قابل تقدیر است
پیش نویس سند خط مشی مدیریت مجموعه سازی
دیدگاه اساتید کتابداری در دومین نشست هم اندیشی با مسئولان نهاد (2)
اساتید، مشاورین امین مسئولان نهاد کتابخانه‌ها خواهند بود
گزارش تصویری دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (2)
گزارش تصویری دومین نشست هم اندیشی اساتید و مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (1)
دیدگاه اساتید کتابداری در دومین نشست هم اندیشی با مسئولان نهاد (1)
برای ارتقاء سطح آگاهی کتابداران، به ارتباط وسیع با هیأت های علمی نیاز داریم
آغاز به کار دومین نشست هم اندیشی اساتید کتابداری و مسئولان نهاد
ضرورت مجموعه‌سازی بر‌اساس ویژگی‌های مردم هر منطقه
حضور و مشارکت فرهیختگان در فعالیت کتابخانه ها
مجموعه‌سازی متمرکز، محدودیتی برای بهره‌مندی از معلومات کتابداران
استفاده از کتابداران، منطقی ترین رویکرد در زمینه مجموعه گستری
دوره مدیریت جدید دوره توانمندسازی کتابداران نهاد است
لزوم تغییر در نگرش مرسوم به روند مجموعه سازی کتابخانه ها
1 2