فهرست

مطالب صفحه فهرست

نهاد کتابخانه ها

نشانی و شماره تماس ساختمان‌های ستاد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

نشانی و شماره تماس ساختمان های ستاد نهاد کتابخانه های عمومی کشور

ساختمان شماره ۱

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه شهید ذاکری، پلاک ۹

شماره تماس:  ۰۲۱۸۸۹۳۷۵۷۹

کدپستی: ۱۴۱۶۷۶۴۳۱۱

ساختمان شماره ۲

نشانی: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه نوربخش، پلاک ۳۱

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۲۵۷۹۲

کدپستی: ۱۴۱۵۸۸۴۴۹۱

ساختمان نمایه

نشانی: تهران، خیابان زرتشت غربی، کوچه شهید نوری، نبش کوچه شهید طباطبایی رفیعی، پلاک ۱۸

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۹۸۲۴۱۵

کدپستی: ۱۴۱۵۶۴۳۷۱۱

ساختمان عمرانی

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، پلاک ۲۲
شماره تماس: ۰۲۱۶۶۵۱۲۸۹۳
کدپستی: ۱۴۴۴۶۱۳۵۱۴

 
 
امتیاز دهی