فهرست

مطالب صفحه فهرست

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با مديران نهاد

دبیرکل

علیرضا مختارپور


معاونان نهاد به ترتیب حروف الفبا

مهدی رمضانی
معاون توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی
ramezani.m@iranpl.ir

امین متولیان
معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات
motevalian.a@iranpl.ir

هوتن والی نژاد
معاون​​​ اداری و مالی
valinejad.h@iranpl.ir


مدیران کل نهاد به ترتیب حروف الفبا

امیرحسین آزادی وفا
مدیرکل امور مجلس و استان‌ها
azadivafa.a@iranpl.ir


هادی امیری
مدیرکل امور عمرانی
amiri.h@iranpl.ir

مهدی توکلیان
مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل
tavakolian.m@iranpl.ir

سیدمحمدرضا هاشمی نیا
مدیرکل حراست

سرپرست اجرایی صندوق پس انداز کارکنان

محمد احمدوند


 
امتیاز دهی