اطلاعیه
یکشنبه 21 دی 1393

 کتابداران و همکاران محترم

با سلام

همانطور که استحضار دارند در راستای توجه به امور حقوق و مزایا و امور رفاهی کارکنان نهاد از جمله برقراری فوق‌العاده شغل اقداماتی به عمل آمده است و برقراری این فوق‌العاده مورد اعتراض تعدادی از دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد قرار گرفته است لذا ضروری است در این خصوص مطالبی را به‌ آگاهی برساند:

میزان فوق‌العاده شغل براساس بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی 2941/ت 50071/ه مورخ 20/1/93 هیآت محترم وزیران، برای مشاغل تخصصی با در نظر گرفتن تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف، مسئولیت ها و شرایط بازارکار برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر 1500 امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر 2000 امتیاز تعیین گردیده است. بنابراین برای مشاغل تا سطح کاردانی نظیر رشته شغلی کاردان، بایگان، متصدی امور دفتری، کارپرداز، انباردار، ماشین‌نویس، امین اموال، جمعدار اموال و مشاغلی نظیر کتابدار، حسابدار، کارگزین و... قابل تخصیص به طبقات شغلی 2و3 مشمول 700 امتیاز می‌گردند و مشاغل هم سطح کارشناسی نظیر رشته شغلی کارشناس، کارشناس مسئول، رئیس اداره، کتابدار کارگزین، حسابدار (برای طبقات 4 و بالاتر بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی) با توجه به‌ طرح های طبقه‌بندی مشاغل و به اقتضای پست سازمانی مورد تصدی مشمول 1500 امتیاز خواهند شد.

همانطوری که ملاحظه می‌فرمایند فوق‌العاده‌ی مذکور برای مشاغل فوق در نظر گرفته شده است نه مدارک تحصیلی، امتیاز مدرک تحصیلی متناسب با مدارک تحصیلی افراد در حق شغل محاسبه و در احکام اعمال گردیده است، لذا در راستای قانون گرایی و رعایت ضوابط و مقررات مربوط، احکام همکاران محترم صادر شده است. موضوع دیگر اینکه در برقراری این فوق‌العاده، امتیاز حداکثری برای همکاران منظور شده است و این در صورتی است که نهاد می‌توانست امتیاز حداقلی نیز در نظر بگیرد لکن بمنظور رعایت عدالت از اعمال این موضوع نیز خودداری شده است .

بنابراین هریک از همکارانی که نسبت به ضوابط و مقررات فوق و یا احکام صادره اعتراضی دارند می‌توانند درخواست خود را جهت بررسی های لازم به دفتر اینجانب اعلام نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

[PageVisit]