اطلاعیه
یکشنبه 20 مهر 1393

بسمه تعالی

 

اطّلاعیه ی معاونت اداری مالی نهاد

با توجه به پرسش ها و پیام های متعدّد کتابداران و همکاران عزیز درباره ی برخی مسائل اداری نکات زیر به اطّلاع می­رسد:

1- درباره ی محاسبه ی سوابق سنوات کتابداران تمامی سوابق موجود در نهاد در احکام همکاران محاسبه شده است. با این حال در صورتی که هر یک از همکاران مدارک مثبته ای دایر بر عدم محاسبه ی سوابق سنوات خود در اختیار دارند مدارک خود را برای بررسی مجدّد به معاونت اداری مالی نهاد ارسال نمایند.

2- درباره ی ادامه ی تحصیل کتابداران به اطّلاع می رساند در صورتی که هر یک از همکاران در ساعات غیر موظّف کاری به ادامه ی تحصیل در رشته های مرتبط با نهاد مطابق با طرح طبقه بندی مشاغل دهند پس از ارائه ی مدرک معتبر علمی مورد تأیید مراجع ذیربط، مدارک جدید تحصیلی در احکام لحاظ خواهد شد.

3- اطّلاعات جمع آوری شده مربوط به سوابق بیمه ای کتابداران منتقل شده از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مکاتبه ای به استحضار مقام عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و از ایشان درخواست شد تا دستور محاسبه و تأمین منابع مالی مربوطه را صادر فرمایند.

4- درباره ی حقوق کتابداران روستایی مقرر شد از ابتدای آبان ماه سال جاری حقوق این عزیزان به صورت ماهانه و با اعمال افزایش اعلام شده پرداخت شود.

5- درباره ی نیروهای انجمنی کتابدار و غیر کتابدار اطّلاعات لازم از ادارات کل درخواست شده تا پس از بررسی نسبت به افزایش حقوق آن دسته از این عزیزان که حقوق کمتری نسبت به کتابداران روستایی دریافت می کنند اقدام لازم صورت پذیرد.

6- درباره ی فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته برقراری این فوق العاده در مناطق مذکور در دست بررسی است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

[PageVisit]