فهرست

برگزیده ها

پس از تدوین شاخص‌ها صورت گرفت؛

تدوین گزارش ارزیابی عملکرد یکسالۀ مدیران کل استانی کتابخانه های عمومی

پس از تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران کل استانی در ۸ فصل و ۵۳ مولفه عمومی و تخصصی، و انجام توافق با مدیران کل استانی طی تفاهم‌نامه‌های امضا شده، الگوی جدید ارزیابی عملکرد یکسالۀ مدیران کل استانی جرا و گزارش نهایی آن تدوین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در این گزارش، وضعیت هر استان بر اساس اهداف تعیین شده و میزان تحقق آنها مستند شده است. پس از ارائۀ گزارش در سطح مدیریتی نهاد، کارنامۀ هر یک از مدیران کل به منظور تقویت ابعاد مثبت و رفع کاستی‌ها در اختیار ایشان قرار می‌گیرد.

بر اساس نظام‌نامه ارزیابی عملکرد مدیران کل استان‌ها، پس از اطلاع‌رسانی به مدیران کل، جلسات بررسی دلایل تحلیلی برای اطلاع از علل موفقیت یا موانع تحقق شاخص‌های هدف برگزار می‌شود تا در ادامه با رفع موانع و تمهیدات لازم، تحقق اهداف مد نظر نزدیکتر شود.

گفتنی است دراین الگوی ارزیابی بخشی از شاخص‌های تدوین شده، متناسب با شرایط حاصل از همه‌گیری کووید-۱۹،   بازنگری و ویرایش شده است.

 
امتیاز دهی